Triton idag

M/Y Triton idag

 

M/Y Triton har sedan 2009 hemmahamn på Kungl. Flottans fd. bas Gålöbasen vid Hårsfjärdens och Mysingens strandkanter, i Haninge Kommun tillsammans med fartyg ur Veteranflottiljen; T26, T46, T56, T121 Spica, Nordanö, Sprängaren, Moses och R142 Ystad.

 

Under 2010 renoverades och återmonterades drevet, botten, sidorna, däck och överbyggnad skrapas och målas, motorrummet renoverades samt inköp av tampar, fendrar samt lite tidstypisk materiel som passar ombord en båt från 1950-talet.

 

Under 2011 renoverades inombord samt  motorn.

 

I juni 2012 provstartades för första gänger Tritons motor! Stor succé!

 

Under hösten 2012 och vintern 2012/2013 slipas och lackas skrov, överbyggnad och däck flera gånger.

 

Motorn är sedan vintern 2012/2013 ilyft och det mekas för fullt............

 

Triton sjösatt 2013-08-29 - för första gången sedan M/Y Tritons Vänner köpte henne. Under hösten 2013 genomfördes ett antal provturer på Hårsfjärden, bl.a. under EDIP.

 

Under 2015 köpte föreningen en ny motor till Triton i Västerås som under vintern 2015/2016 och första halvåret 2016 injusteras och anpassas.

 

Under sensommaren 2016 hjälper båtmekar-Jesper oss med Triton. Drevet monteras ihop, motorn justeras in, all el blir ny, monterar sötvattenkylning, nya avgasrör mm, mm. Provtur sker 2016-09-08, två dagar innan EDIP. Under september och oktober gör Triton en handfull körningar, bl.a. till Märsgarn, Vitsgarn och Utö.

 

2017 förlängdes drevet 5 cm och nu blev det grepp och fart 33 knop, dock saknas 1700 varv samt att poweertrimmet ej orkar trimma ut i full fart.

 

Triton hade hemmahamn Saltsjöbaden under 3 veckor med turer in till Stockholm, och södra skärgården.

Loggboken blev ca 200 distans.

 

Triton deltog flitigt under Veteranflottiljens öppethusdag EDIP, tillsammans med motortorpedbåtar, torpedbåt, robotbåt, patrullbåt och minsvepare.

 

2018 Leif renoverade startmotorn, dessutom slipades och lackades överbyggnaden. Sjösattes först den 14 augusti. Målsättningen var att sjösätta innan midsommar, men renoveringen av slipen satte stopp för detta mål. Triton kördes under EDIP. Det genomfördes även körningar för ägarna med vänner. Bland annat besöktes Nåttarö med lunch på värdshuset, Märsgarn och Älvsnabbsmonumentet.


2019 Triton har med sina ägare och dess familjer bland annat besökt Kymmendö, Utö, Nynäshamn, Rassa vikar och gått genom Dragets kanal. En riktigt trevlig Triton-säsong.


2020 I maj installerades en avfuktare ombord för att slippa svartmögel i taket, den har fungerat mycket bra. Den 28 maj under eftermiddagen sjösattes Triton. CG var tvungen att täta i ett bulthål där det läckte och tog dessutom nattvakten för att kunna hålla koll på hur mycket vatten Triton skulle ta in innan skrovets tätats. Dagen efter skedde en lyckad provtur och direkt efter den kastade man loss med Triton
och gick mot Saltsjöbaden. På vägen blev det ett tank- och glasstopp i Dalarö.


Från den 31 maj till den 26 juli skedde ett flertal turer med Saltsjöbaden som bas. Morsdagtur på Baggensfjärden, Napolionviken, Ägnö, Kolström ett flertal gånger, Lemshaga, genom Baggensstäket några gånger, in till Stockholm för att besöka minsveparen M20, under Stockholms broar, Idöborg, Dalarö, Rögrund, Sandhamn, Ramö och åter till Gålöbasen den 26 juli.


Totalt har Triton körts 270 distansminuter under ovanstående period.


Den 6 september genomfördes en körning genom Dalarö kanal och Kymmendö och den 13 september till Märsgarn och upptagning under eftermiddagen med efterföljande motor- och drevkonservering. Den 15 september påbörjades renskrapande av skriv och överbyggnad. I samband med detta observerades att reparationer behövdes göra på akterspegeln och för att komma åt, behövdes motorn lyftas ur och detta skedde lugnt och metodiskt den 5 december.


2021: Skrovreparationer